Noel 2015
Thu hoạch cà chua
Cooking
 • làm bánh kép
 • l
 • làm bánh kép
 • làm bánh kép
Lớp Cherry
 • Gói bánh chưng
 • Gói bánh chưng
 • Gói bánh chưng
 • Gói bánh chưng
Lớp Tomato
 • Gói bánh chưng
 • Gói bánh chưng
 • Gói bánh chưng
 • Gói bánh chưng
Hội xuân
 • ảnh chuyền khéo
 • ảnh chuyền khéo
 • ảnh chuyền khéo
 • ảnh chuyền khéo
Chúc tết nhà bạn Minh Đức
Sinh nhật tháng 2/2016
Lớp Apple
 • Gói bánh chưng
 • Gói bánh chưng
 • Gói bánh chưng
 • Gói bánh chưng
Lớp Mango
 • Gói bánh chưng
 • Gói bánh chưng
 • Gói bánh chưng
 • Gói bánh chưng
Các bé vui chơi
Ảnh hoạt động
 • sinh nhật tháng 1/2016
 • sinh nhật tháng 1
 • sinh nhật tháng 1